Θεοσοφία - Τεκτονισμός - Αποκρυφισμός:
"Το μαγικό τυπικό του Αβραμελέν"


Αυτό το σπάνιο και μοναδικό στο είδος του χειρόγραφο δίνει στον Έλληνα αναγνώστη, με την μετάφρασή του, για πρώτη φορά, ένα πολύ σπουδαίο έργο περί Μαγείας.

Στο Πρώτο Βιβλίο υπάρχουν συμβουλές του Αβραάμ προς τον γιο του Λαμέχ και μια αυτοβιογραφία. Στο Δεύτερο Βιβλίο υπάρχει μια γενική και πλήρης περιγραφή των μέσων και των τρόπων για την απόκτηση των επιθυμητών μαγικών δυνάμεων και στο Τρίτο Βιβλίο αναφέρεται η χρησιμοποίηση των δυνάμεων αυτών για την επίτευξη πολλών και διαφόρων μαγικών αποτελεσμάτων.

Το σύστημα αυτό έχει την βάση του στην Καββάλα. Τα καββαλίστικα τετράγωνα του Τρίτου Βιβλίου, στα οποία τα ονόματα είναι φορείς  δυνάμεων, δίνουν στο χειρόγραφο αυτό μια μεγάλη αξία, ενώ ο τρόπος της χρήσης του, του δίνει την μοναδικότητα στο είδος του.

Τιμή : 16