Αρχαία Μυστήρια – Συμβολική: "Θάνατος και Επαναγέννηση - Τα μυστικά των Πυθαγορείων"  


Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι σήμερα η επιστημονική έρευνα για τον Πυθαγόρα και την παράδοσή του βρίσκεται σε μια αποφασιστική καμπή. Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα των συμβόλων και των μύθων έχει πια καταλήξει ότι στα θέματα αυτά δεν μπορεί να υπάρχει μια και μόνη συγκεκριμένη απάντηση, αλλά ότι η κατανόησή τους είναι εφικτή μόνο με εσωτερική προσέγγιση, με την βοήθεια κάποιων "κλειδιών" που σιγά-σιγά γίνονται αντιληπτά. Έτσι είναι πλέον γνωστό ότι το αληθινό τους περιεχόμενο είναι πολύ βαθύτερο από όσο μπορεί να αντιληφθεί κάποιος νοητικά, με τον γνωστό τρόπο του σκέπτεσθαι του κόσμου των φαινομένων. Τα σύμβολα και οι μύθοι αντιστοιχούν στις πίσω από τα ορατά πράγματα και τις ποσότητες επιδρούσες δημιουργικές δυνάμεις και ποιότητες. Καθίσταται, λοιπόν, προφανές ότι μόνον με την εσωτερική ποιοτική προσέγγιση μπορεί να γίνει κατανοητός ένας τέτοιος μεγάλος σοφός διδάσκαλος.

Αυτός είναι ο λόγος που προβαίνω στην συγγραφή και στην δημοσίευση αυτού του έργου. Ο γενικός τίτλος του "Θάνατος και Επαναγέννηση - Τα μυστικά των Πυθαγορείων" μας δίνει το πλαίσιο της ύλης με την οποία ασχολείται το έργο αυτό, αφού η σύνθεση των δύο αυτών καταστάσεων του Είναι, μας δίνει την ζωή.

Τιμή : 24