Θεοσοφία - Τεκτονισμός - Αποκρυφισμός:
 "Καύση ή Ενταφιασμός;"   


Η μέθοδος της αποτέφρωσης των νεκρών είναι στην επικαιρότητα των κατοίκων του δυτικού ημισφαιρίου του πλανήτη μας. Από πολλούς ερευνητές, επιστήμονες και εσωτεριστές, κρίνεται σαν αντιφυσική, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζεται στη Δύση. Είναι γνωστό, ότι άπειρα κύτταρα που ζουν ακόμα στο σώμα του νεκρού, υφίστανται με την αποτέφρωση έναν απότομο και αναγκαστικό θάνατο, αλλά και μια διάσπαση από την μεγάλη θερμοκρασία. Η διάλυση των δυνάμεων που συνθέτουν την εξωτερική ατομικότητα του ανθρώπου, θα πρέπει μάλλον να γίνεται σε πολλά στάδια που, λόγω της επακριβούς διαδοχής τους, ανασκευάζουν την υπόθεση ότι η τελευταία μας πνοή είναι και η τελευταία πράξη της φυσικής μας ύπαρξης.
Στο βιβλίο αυτό περιγράφονται βιώματα και γεγονότα που μας αποκαλύπτουν έναν κόσμο κρυμμένο για τις πέντε αισθήσεις μας. Είναι ζωτική ανάγκη η αποκάλυψη, ότι ακόμα και σήμερα υπάρχει μια διάσταση, την οποία δεν μπορούμε να εννοήσουμε με τη λογική μας. Είναι η διάσταση του απόκρυφου και υπεραισθητού. Ο αναγνώστης θα μπορέσει, μέσα από τη σπουδή των περιγραφών, να ρίξει μια ματιά σ’ έναν άλλο κόσμο, στον οποίο όλοι μας κάποτε θα βρεθούμε. Έτσι θα προετοιμαστεί γι’ αυτό που είναι αναπόφευκτο.

Τιμή : 6